Houtsnippers

Kemp produceert grote hoeveelheden houtsnippers ten behoeve van energiecentrales, agrarische bedrijven, houtdrogerijen, hout- en papierindustrieën, maar ook aan particulieren. Houtsnippers leveren wij standaard in 3 fracties: klein, middel en groot. Ook leveren wij z.g. shredderhout als biomassa; vermalen resten van resthout, wortels en dergelijke. Op afroep of op contractbasis leveren wij elke hoeveelheid houtsnippers en biomassa op elke locatie in Nederland of het grensgebied van België en Duitsland.

Biomassa, zoals houtsnippers, is een uitstekend alternatief voor fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas of steenkool. Naast de milieuaspecten is een niet onbelangrijk voordeel van houtsnippers de lage prijs.

Kemp Schalkwijk heeft grote voorraden houtsnippers in elke gewenste fractie. Geproduceerd van vers snoeihout en zorgvuldig gedroogd onder ideale omstandigheden zorgen voor een hoge calorische waarde. Bestellen kan eenvoudig via e-mail. Desgewenst leveren wij uw bestelling met eigen vervoer bij u af, incidenteel, op afroep of op contractbasis.

Houtsnippers zijn ideaal als bodembedekker in plantsoenen en tuinen doordat zij de groei van onkruid voorkomen. Ook beschermen houtsnippers de grond tegen sterke temperatuursschommelingen, zowel ‘s-zomers als in de winter. Zij voorkomen uitdroging gedurende droge periodes en tijdens natte periodes wordt voorkomen dat de grond doornat wordt. Houtsnippers verteren wat zorgt voor een mooie humuslaag die de structuur van de grond verbeterd.

In een aantal landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn biomassaketels al lang gemeengoed. Maar nu ontdekken ook agrariërs in ons land de grote voordelen van het verwarmen met houtsnippers. Het belangrijkste voordeel is de jaarlijkse besparing op brandstof, meestal aardgas. Verwarming met houtsnippers is vele malen goedkoper dan verwarmen op aardgas. De investering van een biomassaketel is aanzienlijk, maar bij grotere installaties is subsidie mogelijk, terwijl de techniek van deze verwarmingsketels zo goed is ontwikkeld dat bij een rendement van soms wel 110% de kachel een levensduur heeft van 15 – 20 jaar.

Paarden hebben een voorkeur voor een enigszins verende ondergrond voor de paardenbak. Houtsnippers lenen zich hiervoor prima. In combinatie met de ondergrond, zand of aarde, zorgen houtsnippers voor meer stabiliteit, bovendien nemen houtsnippers vocht op, waardoor de bak langer droog blijft. Houtsnippers zijn milieuvriendelijk en aantrekkelijk geprijsd.

Op recreatieve locaties zoals clubhuizen, zwembaden en recreatieterreinen is de behoefte aan warmte en warmwater vaak aanzienlijk. Door de voortdurend stijgende aardgasprijzen is ook hier verwarming met houtsnippers een financieel aantrekkelijke optie. Bijkomend voordeel is dat het verwarmen met houtsnippers CO2 neutraal is. Bent u eigenaar of beheerder van een recreatieve locatie dan is het verwarmen met houtsnippers een serieuze overweging waard. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en de besparingen.

Houtsnippers zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen:

  • Als biomassa voor energievoorziening: voor de productie van elektriciteit en warmte
  • Verwarming of energie-opwekking in land- en tuinbouw, recreatieve sector, zwembaden en clubhuizen
  • Verwarming van grote woningen, boederijen en landhuizen
  • Groenvoorzieningen in parken en en tuinen
  • Als bodembedekker in de tuinbouw en in in maneges
  • Grondstof voor de hout- en papierindustrie
  • Natuurlijke valbescherming onder speeltoestellen

 

Houtsnippers zijn ideaal onder speeltoestellen; een prima valbescherming die het milieu niet belast. Steeds meer gemeenten, recreatiebedrijven en scholen kiezen voor de veerkrachtige houtsnippers onder speeltoestellen zoals glijbanen, klimrekken en wipkippen. houtsnippers van Kemp zijn van zonder verontreinigingen. Kemp ook voor het aanbrengen van de valdempende laag zorgen inclusief drainerende onderlaag.

Houtsnippers zijn makkelijker hanteerbaar, wat voor een snelle afvoer en een besparing op de transportkosten zorgt. Kemp beschikt voor het verkleinen van hout over shredders en houtversnipperaars met diverse capaciteiten; van 3 tot 12 ton per uur. Ook voor het transport is Kemp uw juiste partner; wij beschikken over diverse trucks en trailers voor het transport van houtsnippers naar elke locatie in Nederland of het grensgebied in Duitsland en België.

Houtsnippers zijn niet alleen een financieel aantrekkelijke maar ook een milieuvriendelijke product voor veel toepassingen. Onze houtsnippers zijn geproduceerd van vers gesnoeide bomen en struiken en daardoor vrij van verontreinigingen Bij verbranding in biomassacentrales of speciale houtverwarmingsketels zijn houtsnippers CO2 neutraal. Als bodembedekker worden houtsnippers na enkele jaren geleidelijk omgezet in vruchtbare humus.